वनस्पती उपकरणे

Yuhuan Litian Hardware Manufacturing Co., Ltd. ही कंपनी 9998 चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ आणि 6888 चौरस मीटर पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेला खाजगी उपक्रम आहे. जमीन, वनस्पती आणि सुविधा या सर्व वैयक्तिक मालमत्ता आहेत